Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

Schaakclub ZwartWit Maastricht streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Schaakclub ZwartWit Maastricht niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Schaakclub ZwartWit Maastricht aanvaard geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.


E-mailverkeer

Schaakclub ZwartWit Maastricht garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails tijdig worden beantwoord, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door de e-mailadressen te gebruiken aanvaard u dit risico.


Links

Deze website bevat links naar websites van derden. Schaakclub ZwartWit Maastricht heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Schaakclub ZwartWit Maastricht aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Schaakclub ZwartWit Maastricht zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder Schaakclub ZwartWit Maastricht daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Scroll naar top