SCHAAKCLUB ZWARTWIT MAASTRICHT

Onze schaakvereniging is in maart 2019 opgericht door een groep veteranen uit de Maastrichtse schaakwereld. Bij elkaar opgeteld zijn de leden van ZwartWit ruim 300 jaar lid geweest van de voormalige Maastrichtse Schaakclubs MSV en VSM. De club telt nu ruim 20 actieve leden en groeit in gestaag tempo verder.

Onze belangrijkste activiteit is de clubavond op dinsdag vanaf 20:00 uur in Buurtcentrum ‘De Romein’ op Pottenberg in Maastricht. Ook spelen wij met twee teams mee in de externe competitie van de Nederlandse- en Limburgse Schaakbond.

Als u wil kennis maken met onze vereniging kunt u geheel vrijblijvend eens komen kijken. Onze clubavonden vinden het hele jaar door plaats op dinsdag, met uitzondering van feestdagen.

Natuurlijk kunt u ook direct meespelen, maar zorg dan wel dat u vóór 20:00 uur aanwezig bent! Onze interne wedstrijdleider zal dan een tegenstander zoeken van ongeveer gelijkwaardige speelsterkte. Voor meer informatie kunt u van te voren  eerst contact met ons opnemen.

Als u vaker wil komen schaken dan kunt u een tijdlang bij ons meespelen, zonder kosten of andere verplichtingen.

Intern

De clubavond biedt een interessante variatie aan competities:

 • Het belangrijkste is de ‘normale’ interne competitie, “LANG” waarin lange partijen (maximaal 2 uur per persoon per partij) worden gespeeld. Wie in deze competitie de sterkste blijkt, mag zich een jaar lang clubkampioen noemen.
 • Tussen deze competitie door wordt ook nog een KO-beker-competitie gehouden.
 • Nieuw sinds het huidige seizoen is de competitie “HALF” waarbij 2 partijen op een clubavond gespeeld worden met halve speeltijd.
 • Daarnaast worden er een “RAPID”-competitie gespeeld: 3 partijen per clubavond met een verkorte speeltijd van 25 minuten per persoon per partij.
 • En tenslotte kent de club nog een “BLITZ”-kampioenschap: snelschaken met 5 of 7 minuten per persoon per partij.

Extern

 • In teamverband spelen wij in de 4e klasse van de Nederlandse Schaakbond met ons 1e team.
 • Het 2e team doet mee in de 2e klasse van de Limburgse Schaakbond.
 • Ook nemen we met een team deel aan de KO-beker-competitie en de RAPID-competitie van de Limburgse Schaakbond.    

Het lidmaatschap van onze vereniging biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de interne competities en activiteiten van onze vereniging, en aan de competities en toernooien die door de Limburgse en Nederlandse Schaakbond georganiseerd worden. Daarom worden leden automatisch lid van de LiSB, KNSB en FIDE.

Lid worden

Om lid te worden van de vereniging dient men een email te sturen naar ons contact-emailadres. Voor de inschrijving in de ledenadministratie van de KNSB moeten wij beschikken over uw volledige naam, adres, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Met uw persoonlijke gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan zoals beschreven staat in ons Privacy Statement.

Afmelden

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden door een email te sturen naar ons contact-emailadres. Het lidmaatschap wordt dan op de eerstvolgende 30 september stopgezet. Omdat de contributie altijd vooruitbetaald wordt, dient u zich dus vóór 1 oktober af te melden.

Het contributiejaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september, maar het lidmaatschap kan op ieder moment van het jaar ingaan. Men betaalt dan alleen voor de resterende maanden van het het contributiejaar.

Jaarcontributie

 • €100,- voor seniorleden (vanaf 21 jaar)
 • €75,- voor jeugdleden (t/m 20 jaar)
 • €50,- voor ‘dubbelleden’ (Leden die al bij een andere vereniging als hoofdlid staan geregistreerd)
 • €25,- voor jeugd-dubbelleden

Besteding contributie

Van de €100,- die een seniorlid aan ons betaalt, dragen wij €53,- af aan de LiSB/KNSB en wordt €35 euro aan zaalhuur besteed. Met de resterende €12,- betalen wij de inschrijfgelden voor externe competities, de prijzen voor de interne competitie en de kosten voor de website.

Betaling

De contributie dient jaarlijks vooruit betaald te worden vóór aanvang van het contributiejaar op 1 oktober, zodat wij de leden bij de KNSB kunnen aanmelden op 1 oktober, de peildatum van de KNSB.

Begin september worden de leden per email herinnerd om de contributie te betalen. Op verzoek kunnen leden een contributiefactuur toegestuurd krijgen.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens deze AVG is iedere vereniging verplicht om een privacyverklaring te hebben. In het document Privacyverklaring Schaakclub ZwartWit Maastricht staat hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens.

 • Jos Uiterwijk – Voorzitter
 • Jephte Lafour – Secretaris
 • Daan Brorens – Penningmeester
 • Peter Schotman – Intern Wedstrijdleider
 • Maarten-Jan Oosterman – Juridische zaken & PR

Maastrichts Schaakverleden

Om de herinneringen aan de voormalige Maastrichtse Schaakclubs MSV en VSM levend te houden staan op deze website enkele pagina’s over het schaakleven in Maastricht in de afgelopen honderd jaar.

Scroll naar top